Thạc sĩ ngành xây dựng Đảng

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông tin tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ tại Học viện năm 2020 như sau:

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Mã trường: HTN       

I. Hệ đào tạo Thạc sĩ

1. Ngành và chỉ tiêu đào tạo

- Ngành đào tạo:  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

- Mã ngành:          8310202

- Chỉ tiêu:              50 (Đợt 1: 30 chỉ tiêu; Đợt 2: 20 chỉ tiêu)

2. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Từ 18/11/2019 đến 24/02/2020. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 03/01/2020.

+ Đợt 2: Từ 01/06/2020 đến 11/09/2020. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 24/07/2020.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, địa chỉ: Số 3, Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38343837.

about-star