Thạc sĩ ngành xây dựng Đảng

 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông tin tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ tại Học viện năm 2020 như sau: