Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023 theo hướng đơn giản hóa và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm 2025 trở đi.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: XUÂN TIẾN

Trong công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học vừa gửi đến các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành; tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.

 

Đồng thời, bộ này đề nghị các trường xây dựng và công bố kịp thời định hướng, phương hướng cho công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 cần phù hợp với yêu cầu, nội dung, cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Riêng đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, các đơn vị cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện hiệu quả nghị định của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nghị định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị gắn kết chặt chẽ giữa năng lực đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Ngoài ra, bộ này còn yêu cầu các cơ sở đào tạo trong năm học 2022-2023 cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học; tăng cường các điều kiện bảo đảm và quản lý chất lượng; tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh công tác giải ngân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế…

about-star