Đăng ký Ký Túc Xá

CHÚ Ý: Đơn đăng ký ở Ký túc xá, sinh viên tải mẫu đơn theo file đính kèm xuống sau đó in ra, điền đầy đủ thông tin, sau đó chụp ảnh lại đơn rồi tải bản mềm lên ĐÚNG đường link theo yêu cầu. Nếu thuộc các đối tượng ưu tiên, sinh viên cần chụp ảnh minh chứng đối tượng ưu tiên của mình để được ưu tiên xét tuyển. Mẫu đơn bản chính và giấy chứng nhận ưu tiên nộp khi đi nhập học.

            Thời gian đăng ký Online ở KTX từ ngày 26/9 đến đúng 17h ngày 03 tháng 10 năm 2022
TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY: Mẫu đơn đăng ký ở KTX