Đăng ký tuyển sinh

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần và lựa chọn 1 ngành là nguyện vọng ưu tiên xét tuyển trên form đăng ký online. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi

Hướng dẫn điền form đăng ký tại đây

(ghi đầy đủ thông tin địa chỉ Thôn/Xã/Huyện/Tỉnh)

Điểm môn 1: Điểm môn 2: Điểm môn 3:
Các trường dấu sao là bắt buộc