Đăng ký tuyển sinh

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

Lưu ý: Thí sinh chỉ lựa chọn 1 ngành là nguyện vọng ưu tiên xét tuyển trên form đăng ký online

Hướng dẫn điền form đăng ký tại đây

(ghi đầy đủ thông tin địa chỉ Thôn/Xã/Huyện/Tỉnh)

Điểm môn 1: Điểm môn 2: Điểm môn 3:
Các trường dấu sao là bắt buộc