Để làm tốt phần đọc hiểu bài thi môn Ngữ văn

Giáo viên dạy Văn cho rằng học sinh cần có kỹ năng đọc đề thi và cách trình bày một bài thi hoàn chỉnh.

 

 

Cách đọc đề thi

Học sinh cần đọc kĩ, rồi gạch chân những từ ngữ quan trọng trong đề. Sau đó đọc lại ngữ liệu để xác định. Tức là các em phải có kĩ năng đọc đề: đọc đúng --> xác định đúng; đọc đủ --> xác định đủ; đọc sâu --> hiểu sâu sắc.

Với những câu tóm tắt nội dung, các em nên vận dụng kĩ năng tóm tắt văn bản để thực hiện. Còn với những câu không hiểu, các em nên sử dụng cách giải mã từ ngữ, hình ảnh, câu văn bằng các thao tác của tư duy, rồi tìm ra các lớp nghĩa tường minh, hàm ẩn, biểu tượng...

Riêng với câu vận dụng, các em nên biết cách vận dụng các thao tác tư duy, kĩ năng hành văn diễn đạt, trình bày rõ ràng được quan điểm, nhận thức cá nhân thông qua một văn bản ngắn

Để viết được câu vận dụng các em nên viết câu chủ đề trước, sau đó diễn giải, phân tích, chứng minh bằng các câu văn nối tiếp sau. Tuy nhiên đó chỉ là một cách, ngoài ra học sinh có thể viết bằng nhiều cách khác nhau miễn là đáp ứng đúng yêu cầu của đề thi.

Với văn bản nghệ thuật, các em cần cảm thụ và lí giải được các giá trị nghệ thuật như: ngôn ngữ, hình ảnh, chi tiết… đến các giá trị nội dung.

Cách trình bày

Riêng với phần đọc hiểu, các em nên trình bày ngắn gọn, trực tiếp vào vấn đề. Các em cũng cần lưu ý: Nếu tách ý khi trả lời thì tuyệt đối không dùng các kí hiệu đầu dòng và khi trả lời câu hỏi nào thì ghi lại câu đó hoặc là nhắc lại ý được hỏi

 

about-star
about-star