Đề thi và đáp án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT  NGHIỆP THPT MÔN  TOÁN

(Tất  cả các  mã  đề)

Chiều 07/07, các thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT môn Toán, thời gian làm bài là 90 phút. Năm nay, môn Toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 24 mã đề, đánh số từ 101 tới 124. Mỗi đề thi có 50 câu hỏi, thí sinh làm bài bằng phương pháp trả lời trắc nghiệm. 

Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2021 tất cả các mã đề được cung cấp dưới đây.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN

 

about-star
about-star