Thông báo Điểm và danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022

Ngành

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

Tổ hợp

Thang điểm

Danh sách trúng tuyển

100

200

Công tác Thanh thiếu niên

7760102

15.00

18

C00, C20, A09, D01

30

Xem tại đây

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

7310202

15.00

18

C00, C20, A09, D01

30

Xem tại đây

Công tác xã hội

7760101

15.00

18

C00, C20, A09, D01

30

Xem tại đây

Luật

7380101

24.00

20

C00, C20, A09, A00

30

Xem tại đây

Quan hệ công chúng

7320108

26.00

20

C00, C20, D01, D66

30

Xem tại đây

Quản lý nhà nước

7310205

15.00

18

C00, C20, D01, A09

30

Xem tại đây

Tâm lý học

7310401

15.00

18

C00, C20, A09, D01

30

Xem tại đây

 

 

about-star