Điều bạn chưa biết về Ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước?

Làm việc trong nhà nước là ước muốn của rất nhiều bạn học sinh sinh viên. Cùng với đó thì những câu hỏi về ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước đang lên ngôi. Cùng 123job tìm hiểu về những điều bạn chưa biết về ngành này nhé.

Làm việc trong những cơ quan nhà nước hoặc với bộ máy chính trị sẽ luôn là một trong những định hướng hàng đầu đối với người Việt Nam hiện nay. Vậy để khi lựa chọn theo học ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước ra làm gì, bạn cần phải tìm được định hướng và tư vấn tuyển sinh đại học tốt nhất cho việc làm của bản thân? Để hỗ trợ bạn có những định hướng tốt nhất cho bản thân về việc làm sau khi tốt nghiệp với ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước này, bài viết sẽ không chỉ cho bạn đáp án bạn cần mà nó còn cho bạn có những kiến thức liên quan tới ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, đừng bỏ lỡ!

Phương thức, môi trường giáo dục ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Phương thức, môi trường giáo dục ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Phương thức, môi trường giáo dục ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

1. Chương trình giảng dạy

Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đang được đào tạo ở bậc đại học cũng giống như đa số với những ngành học ở trong chương trình. Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước sẽ được đào tạo sinh viên theo như cấp bậc cử nhân sẽ đảm bảo được những phẩm chất về chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức, tư duy về hệ thống của chính trị bộ máy nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, với những cử nhân cũng cần phải trang bị được cho bản thân những hiểu biết chuyên sâu về bộ máy chính quyền, những phương hướng hoạt động cơ bản và chuyên sâu của Đảng Cộng sản. Chương trình đào tạo đại học và tư vấn tuyển sinh đại học nhằm sẽ đảm bảo được cung cấp cho cử nhân về mọi mặt kiến thức tư duy, kỹ năng, thái độ và về vị trí làm việc tương ứng sau này cho mỗi sinh viên.

 - Về kiến thức, chương trình của ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước để đào tạo sẽ đảm bảo đủ cho mỗi học sinh, sinh viên có những nền tảng tri thức cơ bản về hệ thống của chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng của đường lối cách mạng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản về những phương hướng để có thể xây dựng phát triển được đất nước.

Thêm vào đó là những mảng chuyên sâu về chính trị học, nghiên cứu về khoa học và sẽ áp dụng lên được những kiến thức chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước vào giải quyết được những vấn đề thực tiễn đã đặt ra. Sinh viên sẽ nắm vững những kiến thức lý luận chung về thời công tác xây dựng đảng, các nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, tổ chức và được điều hành bộ máy nhà nước ở thời kì đổi mới. Đồng thời cũng sẽ đào tạo chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

- Về kỹ năng, mỗi sinh viên sẽ được tư vấn tuyển sinh đại học, trang bị về những nghiệp vụ để công tác xây dựng đảng, cụ thể là nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, điều hành các hội nghị - cuộc họp – đại hội, tổ chức những sựu kiện của Đảng, kỹ năng tuyên truyền miệng, thuyết trình/đàm phán trước đám đông, tiếp dân. Đồng thời, sẽ còn được trang bị nghiệp vụ để xây dựng chính quyền nhà nước như để biết cách tạo lập được những mối quan hệ, làm việc hội đồng, kỹ năng giao tiếp thành thạo, soạn thảo và đánh giá về các loại văn bản hành chính pháp lý. Cuối cùng sẽ là kỹ năng về công tác Đoàn – Hội – Đội như những tổ chức chương trình của Đoàn, Đảng; tổ chức về sự kiện; tham mưu về kế hoạch công tác Đoàn…

- Về thái độ, chương trình đào tạo sẽ khắt khe và đem đến cho những con người với chủ trương cương lĩnh, chính trực cho nhân dân và nhà nước. Bạn sẽ được rèn rũa bởi những bản lĩnh vững vàng, kiên cường, bất khuất với lòng yêu nước, trung thành lý tưởng độc lập dân tộc và với chủ nghĩa xã hội. Thái độ trung thực, giản dị, khiêm tốn, có những quan điểm đúng đắn với nhân dân và có được những tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm ở trong công tác xây dựng đảng nghề nghiệp

about-star
about-star