Lịch sử phát triển khoa Công tác Xã hội

Tiền thân của Khoa Công tác xã hội là Khoa Khoa học cơ sở được thành lập năm 1994 với nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học cơ sở cho các chương trình đào tạo của nhà trường.

Ngày 22/9/2003 Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký Quyết định số 277/QĐ-TƯĐTN về việc thành lập Khoa Xã hội học Thanh niên thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Thời điểm đó khoa có 4 bộ môn là Xã hội học; Tâm lý – giáo dục; Công tác xã hội và Dân số, giới và phát triển. Việc Thành lập khoa là để từng bước chuẩn bị các điều kiện để đào tạo trình độ đại học.

 

             Lãnh đạo Học viện cùng tập thể giáo viên của Khoa năm 2005

 

Năm 2009 là một mốc quan trong với Khoa Xã hội học thanh niên, khi đó, khoa được giao đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp theo quyết định số 177 QĐ/HVTTNVN về Ban hành chương trình khung giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công tác xã hội chuyên ngành công tác thanh niên hệ đào tạo chính quy 2 năm. Khoa Xã hội học Thanh niên tiến hành đào tạo sinh viên ngành công tác xã hội từ năm 2009 đến năm 2014 với 5 khóa liên tiếp. Đây là bước chuẩn bị rất quan trọng về chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cho các khóa đào tạo hệ đại học sau này.

 

Họp triển khai công tác đào tạo và phát triển Khoa

 

Ngày 26/4/2011, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 47-QĐ/HVTTNVN về việc đổi tên Khoa Xã hội học Thanh niên thành khoa Công tác xã hội. Cơ cấu tổ chức khoa gồm 3 bộ môn là khoa học cơ sở Công tác xã hội, An sinh xã hội, Phương pháp công tác xã hội.

Từ năm 2012 đến nay, Khoa Công tác xã hội đã tham gia đào tạo sinh viên ngành công tác xã hội theo quyết định số 125b/QĐ-HVTTNVN về Ban hành khung chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Công tác xã hội, ngày 10/ 9/ 2012 của Giám đốc Học viện. Tính đến năm 2019, Khoa công tác xã hội đã đào tạo 7 khóa với hơn 700 sinh viên.

 

      Đại hội chi bộ Khoa Công tác Xã hội năm 2015

 

 • Về nghiên cứu khoa học:

* Khoa đã và đang thực hiện 4 đề tài cấp Bộ:

- Đề tài: “Kỹ năng xã hội của cán bộ đoàn”, ThS. Đỗ Thị Tường Vi làm chủ nhiệm, năm 2012.

- Đề tài: “Phát triển ngành khoa học Công tác xã hội đối với thanh thiếu nhi”, ThS. Nguyễn Trọng Tiến làm chủ nhiệm, năm 2016.

- Đề tài: “Sự thích ứng nghề của sinh viên ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp”, TS. Phạm Ngọc Linh làm chủ nhiệm, năm 2017.

- Đề tài: “Vai trò của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi”, TS. Lê Thu Hiền làm chủ nhiệm, năm 2018.

- Đề tài: “Một số giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện quyền trẻ em”, do TS. Phạm Ngọc Linh làm chủ nhiệm, 2019.

- Đề tài: “Vai trò của Đoàn thanh niên trong hỗ trợ nhóm trẻ xao nhãng ở nông thôn hiện nay”, do TS Lê Thị Thanh Thuỷ làm chủ nhiệm năm 2019.

 

 

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của giảng viên Lê Thu Hiền

 

* Khoa đã thực hiện 5 đề tài cấp cơ sở:

- Đề tài: “Tổ chức thực tập trong đào tạo ngành công tác xã hội bậc đại học ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay”, ThS Lê Thu Hiền làm chủ nhiệm, năm 2013.

- Đề tài: “Giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên”, ThS. Phạm Thị Thanh Mai làm chủ nhiệm, năm 2014.

- Đề tài: “Lựa chọn kỹ thuật trong tham vấn trẻ em”, TS. Phạm Ngọc Linh, năm 2014.

- Đề tài: Xây dựng mô hình tham vấn học đường tại Học viện TTN Việt Nam”, TS. Phạm Ngọc Linh làm chủ nhiệm, năm 2015.

- Đề tài: "Dịch vụ xã hội đối với người khuyết tật ở nước ta hiện nay", ThS. Nguyễn Ngọc Tùng chủ nhiệm đề tài, 2017.

- Đề tài: “Giáo dục dân số và phát triển cho sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam” do ThS.Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm đề tài, 2018.

- Đề tài: “Thực hành thường xuyên trong đào tạo CTXH tại Học viện Thanh thiếu niên VN” do ThS. Trần Thị Hà làm chủ nhiệm năm 2019.

- Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng dành cho sinh viên năm thứ 4 tại Học viện Thanh thiếu niên việt Nam”, do ThS Phạm Thị Thanh Mai làm chủ nhiệm.

- Đề tài: “Nội dung về quyền trẻ em trong chương trình đào tạo đại học ngành CTXH tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”, do ThS. Đào Thị Tỉnh làm chủ nhiệm.

* Thành tích trong nghiên cứu khoa học sinh viên

Sinh viên Khoa Công tác xã hội là những người rất năng động, sáng tạo trong học tập, thực hành thực tập tại cơ sở. Song, trong nghiên cứu khoa học thể hiện rất rõ nhiệt huyết của tuổi trẻ.  Sinh viên của Khoa đã đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học của sinh viên. Cụ thể, nhóm sinh viên của lớp K1Xh1 đạt giải nhất cấp Học viện năm 2015, nhóm sinh viên của lớp K3Xh2 đạt giải nhất cấp Học viện năm 2017 và đoạt giải khuyến khích cấp Bộ. 2018, nhóm sinh viên của lớp K4XH2 đoạt giải nhất cấp Học viện và giải Ba cấp Bộ. . Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu khác đều đạt giải cấp Khoa và cấp Học viện.

 

Nhóm sinh viên Khoa Công tác xã hội đoạt giải Ba Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018”

 

 • Về hợp tác quốc tế:

Khoa Công tác xã hội đã hợp tác quốc tế được quan tâm và phát triển, Khoa tổ chức được nhiều lớp tập huấn về kiểm huấn viên, mời chuyên gia trong nước và ngoài nước về tập huấn nâng cao kiến thức giảng viên về chuyên môn và phương pháp giảng dạy.

 

Tập huấn Công tác xã hội trong bệnh viện và Công tác xã hội trường học với chuyên gia Tuyet Brown, MSW, LICSW

 

Tập huấn Công tác xã hội trong bệnh viện và Công tác xã hội trường học với chuyên gia Tuyet Brown, MSW, LICSW

 

* Khoa Công tác xã hội có mối quan hệ đối tác với các đơn vị

Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các trường đào tạo ngành Công tác xã hội trong cả nước.

Mạng lưới các cơ sở xã hội là nơi thực hành, thực tập của sinh viên ngành Công tác xã hội:

 • Làng Hữu Nghị Việt Nam;
 • Trung tâm Bảo trợ xã hội 03;
 • Làng trẻ em SOS;
 • Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa;
 • Tổ chức Rồng Xanh;
 • Ngôi nhà bình yên;
 • Hội người khuyết tật Hoài Đức;
 • Trung tâm Sao biển;
 • Trung tâm Bảo trợ xã hội 04;
 • Trung tâm phục hồi chức năng người tàn tật Thụy An;
 • Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam;
 • Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên;
 • Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên;
 • Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam;
 • Trung tâm sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội;
 • Trung tâm Nắng mai;
 • Trường chuyên biệt Ánh sao mai;
 • Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu;
 • Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa;
 • Phòng Công tác xã hội Bẹnh viện Nhi Trung ương;
 • Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Nhi trung ương.

 

* Các hoạt động nổi bật

Năm 2014, Khoa Công tác xã hội- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là đơn vị đăng cai và tổ chức thành công chuỗi hoạt động trong Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội thế giới tại Việt Nam lần thứ 17.

Năm 2017, Khoa lại được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lựa chọn làm đơn vị đăng cai của Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần đầu tiên. Khoa Công tác xã hội- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã trở thành một trong những đơn vị uy tín, luôn nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tổ chức trong nước.

* Giảng viên trong khoa

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao: 3/13 đồng chí có trình độ tiến sỹ; 8/13 có trình độ thạc sỹ.

Giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều giảng viên của Khoa là những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thực hành công tác xã hội, lĩnh vực bình đẳng giới, sức khỏe tâm thần,…

 • Về cơ cấu tổ chức:

 

 

1. Lãnh đạo khoa

- ThS. Nguyễn Trọng Tiến                Trưởng Khoa

- TS. Phạm Ngọc Linh                        Phó Trưởng Khoa

2. Chi bộ khoa

- Đ/c Phạm Ngọc Linh                        Bí thư Chi bộ

- Đ/c Phạm Thị Thanh Mai                 Phó Bí thư Chi bộ

- Đ/c Nguyễn Ngọc Tùng                    Chi ủy viên

3. Công đoàn khoa

- Đ/c Lê Thu Hiền                              Chủ tịch Công đoàn

- Đ/c Lê Thị Thanh Thủy                    Phó Chủ tịch Công đoàn

- Đ/c Phan Thị Thảo                          Ủy viên BCH

4. Liên Chi đoàn khoa

- Đ/c Nguyễn Ngọc Tùng                    Bí thư Liên Chi đoàn

- Đ/c Ngô Thu Trà My                        Ủy viên Ban thường vụ Liên Chi đoàn

 • Một số hình ảnh hoạt động của giảng viên, sinh viên khoa Công tác xã hội

 

Tập thể giảng viên khoa CTXH trong Lễ kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Học viện

 

Tập thể giảng viên khoa CTXH tại Đại hội Công đoàn bộ phận khoa CTXH năm 2017

 

Khoa CTXH tổ chức Tọa đàm “Vai trò của thực hành thường xuyên trong đào tạo Công tác xã hội”

 

 

 

Hoạt động tình nguyện hè năm 2017 của sinh viên khoa CTXH tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 

 

 

about-star
about-star