Những tác phẩm trọng tâm ôn thi thpt quốc gia 2022 môn ngữ văn

Danh sách các các phẩm thi tốt nghiệp thpt, đại học các năm

Các tác phẩm có khả năng không thi THPT 2022 môn văn

  1. Bài thơ Sóng: Đã ra trong đề thi thpt quốc gia môn văn đợt 1/ 2021
  2. Bài Tây Tiến: Đã ra trong đề thi thpt quốc gia môn văn đợt 2/2021
  3. Tác phẩm Vợ Nhặt – Kim Lân nằm trong đề minh họa bộ đã công bố năm 2022
  4. Tác phẩm Đàn Ghita của Lorca (Các trường thuộc khối giáo dục thường xuyên không học)
  5. Tác phẩm Rừng Xà Nu, Hồn Trương Ba – da hàng thịt (Tác phẩm này nằm trong trương chình được giảm tải)
  6. Các tác phẩm của nước ngoài (Số phận con người,Thuốc, Ông già và biển cả…)
  7. Bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc”.

Các tác phẩm có khả năng ra trong đề thi THPT 2022 môn văn

 

1. Chiếc thuyền ngoài xa

2. Vợ chồng A phủ

3. Vợ nhặt

4. Người lái đò sông Đà

5. Ai đã đặt tên cho dòng sông

6. Đất Nước

7. Việt Bắc