Soạn Văn 12 | Chi tiết các tác phẩm văn học lớp 12

Để giúp các bạn học tốt môn Ngữ văn lớp 12, loạt bài Soạn văn lớp 12 Học kì 1 và Học kì 2 hay nhất, ngắn gọn nhưng có đầy đủ nội dung cần thiết được biên tập bám sát vào các câu hỏi có trong SGK Ngữ văn 12 (tập 1, tập 2) giúp các bạn học sinh có thể hiểu, nắm bắt kiến thức thông qua các bài soạn văn 12.

I, Mục lục ngữ văn 12 tập 1, tập 2

Chi tiết hệ thống kiến thức ngữ văn 12 các bạn sẽ học trong cả năm học lớp 12:

SOẠN VĂN 12 TẬP 1

♦ Tuần học 1 – SGK Ngữ Văn 12

Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

♦ Tuần học 2 – SGK Ngữ Văn 12

Tuyên ngôn độc lập

Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội (Ngữ văn 12)

♦ Tuần học 3 – SGK Ngữ Văn 12

Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

 ♦ Tuần học 4 – SGK Ngữ Văn 12

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi

Đô – xtôi – ép -xki

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

♦ Tuần học 5 – SGK Ngữ Văn 12

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

♦ Tuần học 6 – SGK Ngữ Văn 12

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

♦ Tuần học 7 – SGK Ngữ Văn 12

Tây Tiến – Quang Dũng

Đọc thêm: Bên kia sông đuống – Hoàng Cầm

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

♦ Tuần học 8 – SGK Ngữ Văn 12

Việt Bắc – Tố Hữu

Luật Thơ

♦ Tuần học 9 – SGK Ngữ Văn 12

Việt Bắc (tiếp theo) – Tố Hữu

Phát biểu theo chủ đề

♦ Tuần học 10 – SGK Ngữ Văn 12

Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước – Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)

Luật thơ (tiếp theo)

♦ Tuần học 11 – SGK Ngữ Văn 12

Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

♦ Tuần học 12 – SGK Ngữ Văn 12

Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

Dọn về làng – Nông Quốc Chấn

Đò Lèn – Nguyễn Duy

Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp

♦ Tuần học 13 – SGK Ngữ Văn 12

Sóng – Xuân Quỳnh

Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

♦ Tuần học 14 – SGK Ngữ Văn 12

Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo

Bác Ơi – Tố Hữu

Tự Do – P.Ê-Luy-A

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận – Ngữ văn 12

 ♦ Tuần học 15 – SGK Ngữ Văn 12

Quá trình văn học và phong cách văn học

♦ Tuần học 16 – SGK Ngữ Văn 12

Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

♦ Tuần học 17 – SGK Ngữ Văn 12

Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Võ Nguyên Giáp

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

♦ Tuần học 18 – SGK Ngữ Văn 12

Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 1

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

SOẠN VĂN 12 TẬP 2

♦ Tuần học 19 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học (Ngữ văn lớp 12)

♦ Tuần học 20 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Nhân vật giao tiếp

♦ Tuần học 21 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Vợ nhặt – Kim Lân

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

♦ Tuần học 22 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành

Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

♦ Tuần học 23 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi

Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

♦ Tuần học 24 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Thực hành về hàm ý

♦ Tuần học 25 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng

Một người Hà Nội – Nguyễn Khải

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

♦ Tuần học 26 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Thuốc – Lỗ Tấn

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

♦ Tuần học 27 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Số phận con người – Sô lô khốp

♦ Tuần học 28 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Ông già và biển cả – Hê minh uê

Diễn đạt trong văn nghị luận

♦ Tuần học 29 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

♦ Tuần học 30 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu

Phát biểu tự do

♦ Tuần học 31 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết

♦ Tuần học 32 –  SGK Ngữ Văn lớp 12

Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Ôn tập phần làm văn – Ngữ văn 12

♦ Tuần học 33 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

♦ Tuần học 34 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 2

♦ Tuần học 35 – SGK Ngữ Văn lớp 12

Kiểm tra tổng hợp cuối năm – Ngữ văn 12

II, Các tác phẩm văn học lớp 12 thi THPT

Các tác phẩm văn học lớp 12 trọng tâm các bạn cần ôn luyện kỹ

Dưới đây là thống kê các tác phẩm trong tâm các bạn cần phải tập trung ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2023:

 1. Tây tiến
 2. Chiếc thuyền ngoài xa
 3. Vợ nhặt
 4. Ai đã đặt tên cho dòng sông
 5. Vợ chồng A phủ
 6. Người lái đò sông Đà
 7. Việt Bắc
 8. Đất Nước
 9. Sóng

Các tác phẩm văn học lớp 12 thi thpt quốc gia trong những năm gần đây

 1. Chiếc Thuyền Ngoài Xa _ Nguyễn Minh Châu (2022)
 2. Sóng _ Xuân Quỳnh (2021 đợt 1)
 3. Tây Tiến _ Quang Dũng ( 2021 đợt 2)
 4. Đất Nước _ Nguyễn Khoa Điềm ( 2020)
 5. Ai đã đặt tên cho dòng sông _ Nguyễn Huy Tưởng (2019)
 6. Chiếc thuyền ngoài xa _ Nguyễn Minh Châu (2018)
 7. Đất nước _ Nguyễn Khoa Điềm (2017)
about-star
about-star