Thí sinh trúng tuyển sớm nhập sai thông tin vẫn được xét tuyển

Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm nhưng có sai sót về mã phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển, có thể được xét tuyển bình thường.

 

Ngày 13/09, Bộ GD&ĐT có công văn về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. 

Theo công văn, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được một số đơn thư phản ánh và ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non về việc: Có một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển, nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Trong trường hợp có sai sót như trên, xem xét quyết định đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình.

about-star
about-star