Cách làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo đó, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) trong kỳ thi THPT 2020 sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Đồng thời, điểm số này phải đạt từ 5.0 trở lên thì thí sinh mới được công nhận tốt nghiệp THPT.